Office Market Pulse

Brookfield Partners

Dostępna powierzchnia
Liczba budynków
Powierzchnia biurowa

Powierzchnia biurowa: cała Warszawa
7 880 000
Klasa A
4 950 000
Klasa B
2 610 000
Klasa C
318 000

Klasa A - nowoczesne biurowce o wysokim standardzie i udogodnieniach

Klasa B - biurowce mniej nowoczesne, ale dalej zapewniające dobry standard

Klasa C - biurowce o niższym standardzie lub obiekty adaptowane na biura

Nowe inwestycje

13 budynków
w budowie
49 budynków
w planach
247 000 ㎡

powierzchnia biurowa w budowie

Podaż i ceny

Odsetek pustostanów

Klasa A

12%
Klasa B

10%
Klasa C

10 %
11 %
Przyjmuje się, że odsetek pustostanów na poziomie 10% jest zdrowym współczynnikiem relacji między popytem a podażą.

Średnie stawki czynszu w klasie A

cała Warszawa

14 EUR/㎡
9 EUR/㎡22 EUR/㎡