1. Biura do wynajęcia - Officelist
  2. Blog
  3. Certyfikacja wielokryterialna budynków biurowych. Co warto wiedzieć?

Certyfikacja wielokryterialna budynków biurowych. Co warto wiedzieć?

Certyfikacja wielokryterialna budynków biurowych.  Co warto wiedzieć?

Certyfikacja wielokryterialna budynków biurowych. 
Co warto wiedzieć?

Ekologiczne budownictwo w ostatnim czasie zdecydowanie zyskuje na znaczeniu. Zmiany klimatyczne jakie możemy zaobserwować na świecie, rozwój miast w duchu smart cities, czy zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. To wszystko wpływa na rozwój budownictwa opartego na zasadach poszanowania natury i minimalizowania negatywnych skutków ingerencji w środowisko. W celu zachowania zrównoważonego rozwoju w budownictwie stworzono kryteria certyfikacyjne uznane w wielu krajach. Ich głównym założeniem jest poprawa warunków życia oraz rozsądne korzystanie z malejących zasobów planety.

Ograniczanie negatywnego wpływu budownictwa na środowisko i korzystanie z odnawialnych źródeł energii to kierunek działania i główne założenia tzw. zielonych budynków. Istnieje wiele określeń na tego typu budownictwo: ekologiczne, zielone, zrównoważone, czy też zintegrowane. W skrócie, są to budynki przyjazne nie tylko ludziom, ale także środowisku.

Brak uniwersalnych, międzynarodowych standardów oceny inwestycji, wpływa na niepewność deweloperów podczas wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Między innymi z tego powodu przyjęto globalnie kilka systemów certyfikacji budynków. Już na etapie projektowania biurowca, konieczne jest dostosowanie narzędzi i technologii do odpowiednich certyfikatów, które chcemy uzyskać. Inwestorzy muszą rozpocząć współpracę z akredytowanymi konsultantami tzw. asesorami odpowiedzialnymi za monitorowanie procesu certyfikacji. Jednolite zasady dotyczące klasyfikacji budynków ułatwiają nie tylko sam proces certyfikacji budynku, ale pozwalają na rozwój zrównoważonych rozwiązań technologicznych, które nie wpływają negatywnie na środowisko.

Aktualne regulacje prawne dotyczące certyfikacji budynków

Zgodnie z przyjęta w 2010 roku dyrektywą 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, od stycznia 2021 roku każda nowa inwestycja (budynki użyteczności publicznej od 2018 roku), musi wykazywać się niemal zerowym zużyciem energii, która powinna pochodzić z odnawialnych źródeł oraz stanowić najniższy koszt uzyskany w szacunkowym okresie życia budynku. Reguły te dotyczą nie tylko technicznych aspektów związanych z budownictwem, ale również zmiany w świadomości i sposobie myślenia ludzi. Państwa członkowskie UE zobowiązane są do wprowadzenia regulacji umożliwiających spełnienie ww. warunków oraz wspieranie rozwoju technologii opartej na odnawialnych źródłach energii.

 

Kryteria przyznawania certyfikacji budynków

Możemy zaobserwować na rynku coraz większą ilość biurowców mogących pochwalić się uzyskaniem certyfikatów takich jak: BREEAM, LEED, WELL, czy FITWEL. Z drugiej strony świadomość najemców w tym obszarze nadal jest stosunkowo niska. Aktualnie istnieje ponad 35 kryteriów, na podstawie których przyznawane są certyfikaty budynków. W nieniejszym artykule wyodrębniliśmy najważniejsze z nich. 

 

Dostępność dla wszystkich
Biurowce projektowane są w sposób umożliwiający korzystanie z obiektu przez wszystkich.

Wpływ na środowisko
Zużycie energii, wody oraz emisję zanieczyszczenia są elementami, które mają realny wpływ nie tylko na środowisko, ale również na koszty utrzymania budynku.

Komfort pracy
Biuro powinno udostępniać przestrzeń, w której użytkownicy będą czuli się komfortowo i bezpiecznie.

Materiały
Wybór energooszczędnych materiałów budowlanych oraz tych wpływających na zdrowie i samopoczucie użytkowników.
 

Najpopularniejsze certyfikaty budynków biurowych

Poniższa tabela zbiera najpopularniejsze certyfikaty oceny wielokryterialnej budynków biurowych, wskazując kryteria oceny, poziom certyfikacji oraz podział budynków.

 

Gdzie szukać wartości dla najemcy i na co zwrócić uwagę? Wnioski.
 

Wniosek I

Najpopularniejszym system certyfikacji w Polsce jest BREEAM. Sugerujemy by zwrócić uwagę na budynek z certyfikatem BREEAM NC - gdyż to oznacza, że projekt był realizowany zgodnie ze standardem w momencie ubiegania się o certyfikat. Należy zbadać czy właściciel dokłada należytych starań by utrzymać budynek - jeśli minęło kilka lat od uzyskania takiego certyfikatu. Natomiast BREEAM IN-USE w swojej specyfikacji technicznej zostaje odnawiany co 3 lata. Co łączy się to z ponowną procedurą, w której należy udowodnić, że dany budynek nadal utrzymuje określone standardy jakości.

 

Wniosek II

Budynek otrzymuje certyfikat po zdobyciu punktów w określonych kategoriach. Istotnym jest by wiedzieć jakie kategorie są tutaj kluczowe dla najemcy np. woda, energia, zdrowie i dobre samopoczucie - w przypadku certyfikacji BREEAM.

 

Wniosek III

Warto wiedzieć, że istnieją systemy certyfikacji wielokryterialnej najbardziej skoncentrowane na ludzkich potrzebach czyli WELL i Fitwel. Istnieją też inne certyfikaty skupione na dostępności, zdrowiu, komforcie i bezpieczeństwie użytkownika np.:

Well Health and Safety Rated - informuje o najwyższym zaangażowaniu w kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem użytkowników, szczególnie w kontekście pandemii COVID19.

RESET Air - międzynarodowy program certyfikacji skoncentrowany na jakości powietrza w budynkach, w celu budowania strategii utrzymywania zdrowia najemców. Przyznawany dla pomieszczeń komercyjnych oraz budynków w stanie surowym. Często łączony z certyfikatem wielokryterialnym WELL..

„Obiekt Bez Barier” - certyfikat potwierdzający dostępność architektoniczną obiektu dla osób z ograniczoną sprawnością.

Living Building Challenge - zapewnia ramy dla projektowania, budowy i symbiotycznych relacji pomiędzy ludźmi, społecznością i naturą.

 

Wniosek IV

Jeśli budynek w ogóle nie posiada certyfikatu, istnieją systemy certyfikacji dedykowane dla wnętrz istniejących, np. LEED ID+C (Interior Design and Construction). Skupia się on na zachowaniu użytkowników, rzeczywistej redukcji energii czy zużyciu wody. Koszty operacyjne takiego procesu certyfikacji kładą nacisk także na pomiary jakości środowiska etnicznego czy udogodnienia związane z transportem zrównoważonym (np. dojazd pracowników rowerem/samochodem).


 

Jesteś zainteresowany ofertą wynajmu biura? Nasi doradcy pomogą.

Na pytania odpowiadamy błyskawicznie ⚡⚡⚡ Nie wysyłamy spamu.

Informacja o polityce bezpieczeństwa danych osobowych na stronie officelist.pl. Więcej »

Dlaczego warto skorzystać z pomocy naszych konsultantów?
Katarzyna Stalmach
Jakub Sarzyński
Adriana Binkiewicz
Filip Kościkiewicz
  • koordynacja i przyspieszenie procesu najmu biura
  • eksperckie wsparcie dzięki wieloletniej znajomości rynku
  • pomoc w negocjacjach
  • aranżowanie dla Ciebie prezentacji przestrzeni i spotkań
  • pomoc w kwestiach technicznych
TFI Skarbiec
New Balance
Shoplo
Hard Rock Cafe
Grand Parade (part of William Hill)